2009 and 2010 workshop group photo

Group photo
Group photo of “Neogene Terrestrial Mammalian Biostratigraphy and Chronology in Asia” conference, taken in Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology on the morning of June 8, 2009. 1, Li Chuan-kui; 2, Qiu Zhan-xiang; 3, Everett Lindsay; 4, Vivien Tedford; 5, Richard H. Tedford; 6, Raymond L. Bernor; 7, Michael O. Woodburne; 8, Mikael Fortelius; 9, Zhou Zhong-he; 10, Qiu Zhu-ding; 11, Gudrun Daxner-Höck; 12, Zhang Yi; 13, Qi Guo-qin; 14, Demchig Badamgarav; 15, Wang Yang; 16, Abdul Rahim Rajpar; 17, Engin Ünay; 18, Meng Jin; 19, Yukimitsu Tomida; 20, Wang Xiao-ming; 21, Yupa Thasod; 22, Rattanaphorn Hanta; 23, Wang Ban-yue; 24, Liu Li-ping; 25, Wu Wen-yü; 26, Faysal Bibi; 27, Xie Guang-pu; 28, Zhang Ying-qi; 29, Hernesniemi Elina; 30, Cui Ning; 31, Chavalit Vidthayanond; 32, Margarita A. Erbajeva; 33, Mauricio Antón; 34, Nadezhda Alexeeva; 35, Gina M. Semprebon; 36, Nikos Solounias; 37, Hideo Nakaya; 38, Olivier Chavasseau; 39, Hou Su-kuan; 40, Wang Li-hua; 41, Zhang Zhao; 42, Mark Beech; 43, Yuri Kimura; 44, Alexey Tesakov; 45, Dong Wei; 46, Jin Chang-zhu; 47, Vadim V. Titov; 48, Madelaine Böhme; 49, Pang Li-bo; 50, Shi Qin-qin; 51, Liu Yan; 52, Chen Shao-kun; 53, Wang Yuan; 54, Anu Kaakinen; 55, Olivier Maridet; 56, Georgios Koufos; 57, Zhang Zhao-qun; 58, Lawrence J. Flynn; 59, Lars A. Werdelin; 60, Rajeev Patnaik; 61, Yoshinari Kawamura; 62, Wu Shao-yuan; 63, Jerome Prieto; 64, Pierre-Olivier Antoine; 65, Peltonen Hannele; 66, John Barry; 67, Li Qiang; 68, Deng Tao; 69, Mahito Watabe; 70, Somnath Kundal; 71, Wang Shi-qi; and 72, Tseng Zhi-jie.

     National Science      Foundation

National Natural Science Foundation of China

    Geobiodiversity     Database